Capella Hospitalis

Vill du vara med i kören? — Vill du boka en konsert?

Kontakta oss!

Ann-Christin Hyleborg, körledare - ac.holst.hyleborg@gmail.com

Tove Nilsson, ordförande - tovemariann@hotmail.com

Gunilla Johansson, sekreterare - gunilla@adaptia.se

Gunnel Lindström, kassör - gunnel@milinet.se

Christina Lundgren, kontaktombud - christinalundgren.malmo@gmail.com

Birgitta Llewellyn-Smith, kontaktombud - birgittallewellynsmith@msn.com

Eva Nord, kontaktombud - nord.eva@telia.com

Capella Hospitalis