Capella Hospitalis Damkör

2018

Konsert i Skovgaardssalen på Malmöhus museum

Konsert söndagen den 8:e april i Skovgaardssalen på Malmöhus museum med äldre och nyare skolsånger som speglar den svenska folkskolans 175 år.