Capella Hospitalis Damkör

2017

Våravslutning 2017

Sång med hela kroppen

För att ständigt utvecklas och ge mesta möjliga upplevelse när vi framträder bjöd kören in dramapedagog Lisa Hallberg till en körövningskväll. Under mycket skratt och öppna sinnen lärde vi oss att samverka och visa att vi gillar det vi gör.