Capella Hospitalis Damkör

Lyssna på Kören

Capella Hospitalis julkonsert i Limhamns kyrka tillsammans med manskören Malmö Kvartettsångsällskap.
Körledare Ann-Christin Hyleborg och Sten Irenberger.

Capella Hospitalis sjunger vårsånger och får hjälp av en liten sånglärka på sju månader.

Konsert på CRC och kören får hjälp av liten sånglärka.

Sjukhuskören tog bussen i år

2015

Capella Hospitalis Damkör

En julhälsning 2012