Välkommen till Capella Hospitalis

Vårterminen startar onsdagen den 16 januari kl 19.00.
Samma övningssal som i höstas och med ingång från Carl Bertil Laurells gata.

Lyssna på kören